WO INU ARA

A san wo’ nu ara
Wa gegebi ofin aye:

Abata sinu odo,
Awon odo sinu okun

Titi losi inu ilu,
Eniyan si ibise

Asiko sinu igba
Adugbo sinu itan

Ohun sinu nkan
Eniyan sinu ohun

Aale sinu osan,
Orun sinu imole

Ibomirin sinu oda,
Isun omi sinu akojopo yanrin,

Itutu ninini sinu idapara,
Ikoore sinu gbingbin

Ajorin sinu idarin
Apon sinu igbeyawo

Iporuru sinu alaafia,
Iparun sinu olanla

Emi sinu ara,
Ara sinu ile.

FLOW

We flow into each
Other as a rule of life:

Stream into river
Rivers into ocean

Roads into town,
People into workplace

Time into spaces,
Place into history

Things into beings,
Persons into things

Night into day,
Dark into light

Wetness into drought
Oases into dunes

Evergreens into rust
Harvest into planting

Company into solitude,
Single into couple

Chaos into calm,
Ruins into magnificence

Spirit into body,
Body into soil

(c)Olutayo IRAN-TIOLA, Lagos, Nigeria
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.