Tag: Yoruba proverb

IPADABO

(Lati inu owe: Teni begi loju)Igi aruwedandan ni, Igi le ge, E o fa tu. Ti e o…

GOLD CUM MIRROR

Precious metal, Sought with the heart, Possessed protectively, God bestowed everyone with it, Be grateful…

ASIKO

Mo wo rere, Mo wo otun, Mo wo osi, Mo bere pe kini asiko, Won…