Tag: Yoruba poetry

IPADABO

(Lati inu owe: Teni begi loju)Igi aruwedandan ni, Igi le ge, E o fa tu. Ti e o…

OREKELEWA

Orekelewa, Eniti o ri ewa loye, Mo ri orekelewa to wumi, Lati ijo ti alaye ti daye, Ewa wa…

GOLD CUM MIRROR

Precious metal, Sought with the heart, Possessed protectively, God bestowed everyone with it, Be grateful…

OYE LAYE

(Lati inu owe: Eniyan laso mi) Bi eni ba mooru, T o si aya si,…

MURA SI OUNJE RE!

Mura si ounje re, Ore mi, Ounje lafi n deni titobi, Bi a o ba…

Ki n ko po!

Ile mi ki se Eko, Oode mi ki se ihahin, Gbogbo atamo atamo yii, Ko…

OLUSOSUN

Iru osun wo ni ka peyii? Won mu e lo si eyin odi latijo, O…