Tag: Yoruba language

IPADABO

(Lati inu owe: Teni begi loju)Igi aruwedandan ni, Igi le ge, E o fa tu. Ti e o…

OREKELEWA

Orekelewa, Eniti o ri ewa loye, Mo ri orekelewa to wumi, Lati ijo ti alaye ti daye, Ewa wa…

OYE LAYE

(Lati inu owe: Eniyan laso mi) Bi eni ba mooru, T o si aya si,…

MURA SI OUNJE RE!

Mura si ounje re, Ore mi, Ounje lafi n deni titobi, Bi a o ba…

OLUSOSUN

Iru osun wo ni ka peyii? Won mu e lo si eyin odi latijo, O…