Tag: Warning

OYE LAYE

(Lati inu owe: Eniyan laso mi) Bi eni ba mooru, T o si aya si,…