Tag: Romantic poetry

OREKELEWA

Orekelewa, Eniti o ri ewa loye, Mo ri orekelewa to wumi, Lati ijo ti alaye ti daye, Ewa wa…