Tag: Parenthood

GOLD CUM MIRROR

Precious metal, Sought with the heart, Possessed protectively, God bestowed everyone with it, Be grateful…

WURA OUN JIGI

Isura Pataki,Oun ti a n fi gbogbo okan wa,Ba tun nitan, a tun kaya wa…