OYE LAYE

(Lati inu owe: Eniyan laso mi)
Bi eni ba mooru,
T o si aya si,
Ma gbagbe pe:
Oye laye.
Bi asiko oginitin bade,
O nilo nkan to fi bora,

Ma gbagbe pe:
Oye laye.
Bi o ba dun loni,
O le yi biri lola,
Ma gbagbe pe:
Oye laye.
Bi eniyan ba je aso re,
A ki ju ikoko nu tori kuku ojo,
Ma gbagbe pe:
Oye laye.

Ife wa si eniyan ta ri,
La o fi won ti Olorun ti a o ri,
Ma gbagbe pe:
Oye laye.
Pele-pele laaye,
Feso logba la nso,
Ma gbagbe pe:
Oye laye.

22nd Jan, 2015

(c)Olutayo IRAN-TIOLA, Lagos, Nigeria
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.