IPADABO

(Lati inu owe: Teni begi loju)

Igi aruwe
dandan ni, 
Igi le ge, 
E o fa tu. 


Ti e o ba ti tu iru, 
Emi opin, 
Ise o tan, 
Eyi te se o soro,
Ese meji loseyin!
A si fi meji tesiwaju.

A se ni se ara re,
Oro pe emi loun se,
Oun a fi ori se lotojo,
Oun a fi ipa mu ni baje,
Tesiwaju, owo palaba re fe se gi!

O papa parada,
Owo laaje,
Igi aruwe,
Teni begi loju.

(c)Olutayo IRAN-TIOLA, Lagos, Nigeria
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.