Month: August 2013

WURA OUN JIGI

Isura Pataki,Oun ti a n fi gbogbo okan wa,Ba tun nitan, a tun kaya wa…

Odun n gori odun

ODUN N GORI ODUN Bi odun ti n gori odun, Lookan wa n wa loke…