Home / 2012 / November

Monthly Archives: November 2012

AWA SOPE OLORUN IKOORE

Lati ibere pepe, Ni asiko ojo, Asiko Erun, Asiko otutu, Asiko Oru, Asiko gbigbin, Asiko ikoore! Olorun ninu ogbon re lo da won! Asiko ikoore, Ni mu ka ranti imisi Olorun, Olorun misi ile lakoko, O jade kuro ninu Ibu Omi, Olorun mi si ile, Eso orisirisi si jade wa, …

Read More »